วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างดำเนินการซ่อมรถยนต์ รถรับ-ส่งนักเรียน ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๕๕๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
จ้างเหมารถแบ็คโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพ ๘๙๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร ( อะไหล่เลื่อยโซ่ยนต์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ( เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง