วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเเตอร์ ( หมึกพิมพ์ ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมถนนสายเขาตุ๊กปุ๊ก หมู่ที่ ๘ และจ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมถนนสายไร่นายสงวนถึงไร่นายชาติ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน 88 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดป้ายตัวอักษรปูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง