วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 หลัง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน ๓ รายการโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูและหน้าต่าง (สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อคู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง