วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2561
จ้างเหมาบริการเช่าสถานที่ ( ห้องประชุม,สระว่ายน้ำ ) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างเหมาบริการรถโดยสาร ไม่ประจำทาง จำนวน ๒ คัน (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ สำหรับ ศพด.เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU เลขทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นม. (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ สำหรับ ศพด.เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม
14  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( หมึกเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox Docuprint P๒๖๕dw จำนวน ๕ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง