วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน 48 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน 56 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU เลขทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นม. (แบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน 56L (ช่วงที่1) หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบลำมูล หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง จำนวน ๒ ชุด (เครื่องเสียงชุดใหญ่ และเครื่องเสียงชุดเล็ก) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง