วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร สำหรับเด็กและเยาวชน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดหา ติดตั้งและจัดเก็บเต็นท์ (โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ
27  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU เลขทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นม. (แบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาแรงงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ สนง.เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน 174 คิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง