วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเกียบ หมู่ที่ 12 โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีคัดเลือก
7  พ.ย. 2561
จ้างดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2561
การจ้างออกแบบงานโครงการ จำนวน 7 โครงการ
31  ต.ค. 2561
ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ สำหรับ ศพด.เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2561
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2561
ค่าอาหารเสริม(นม)
9  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกกลางบ้านเชื่อมถนนสายศาลตาปู่ หมู่ที่ 13
9  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างอาคารสนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม