วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการเวรยามรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมคันดินบริเวณข้างบล็อคคอนเวิร์สคลองหินดาด หมู่ที่ 8 บ้านดอนไพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมคันดินถนนสายหลังวัดโนนเพชร หมู่ที่ 9 บ้านโนนสะอาด
20  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด (นางละออ แก่นกระโทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างดำเนินการตรวจสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย เลขทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาดกำลังส่ง ๑๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเจี๊ยบ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเกียบ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ย. 2561
วัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นการทำดอกไม้จันทน์