วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 10
14  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างออกแบบงานโครงการก่อสร้างอาคารสนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างเหมาตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลางตามระยะทางพร้อมซ่อมแซมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้่านโนนสะอาดใน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกอโจด หมู่ที่ 11
3  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สวิทซ์แสงแดด รีเลย์ 2 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมารถแบคโฮขนาด PC 140 ขุดลอกร่องน้ำบริเวณทางเข้าหมู่บ้านโนนสะอาดใน หมู่ 9 และบริเวณข้างบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง