วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบแม่น้ำมูล หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองบง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองชลประทานหลังวัดท่าเยี่ยม หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ จำนวน ๓ เครื่อง
24  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ HP Laserjet M๑๑๓๒ MFP รุ่น HP ๘๕A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU เลขทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง