วันที่
ชื่อเรื่อง
12  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่่อใช้ในโครงการ จัดงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทาสี เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฟุตบาทรอบ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
จ้างเหมาเติมน้ำยาผงดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่มหรือเครื่องดื่มต่างๆ สำหรับจุดบริการประชาชน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรงค์ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  เม.ย. 2566
จ้างเหมาสำรวจเพื่อขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๒๐ โครงการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
4  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง