วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2565
ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาลโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุกีฬาให้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
จ้างทำปฏิทิน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2565
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะไม่ได้ พื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมเปลี่ยนปั๊มน้ำของรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผษ 1985 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายโนนสะอาดเชื่อมตำบลละลมใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง