วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาดำเนินการตรวจสภาพรถยนต์ส่งนกลาง หมายเลขทะเบียน งพ ๘๒๗๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องจักรกล เกรดเกลี่ยบดทับแน่นซ่อมแซมผิวจราจรถนนภายในตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๔๕-๑๖๘ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๙๕-๑๒๘ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
จ้างเหมาดำเนินการตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 19 โครงการ
23  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง