วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร ( อะไหล่เลื่อยโซ่ยนต์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ( เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 หลัง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน ๓ รายการโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูและหน้าต่าง (สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง