วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงสูบ (ต่อจากคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๒
8  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกกลางบ้านเชื่อมถนนสายศาลตาปู่ หมู่ที่ ๑๓
8  ต.ค. 2562
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
24  ก.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมถนน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๙ โครงการ
12  ก.ย. 2562
ซื้อชั้นวางหนังสือ ตามโครงการส่งเสริม ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อหนังสือตามโครงการส่งเสริม ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ผู้บริหารและเก้าอี้สำนักงาน)
28  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ( 18 หน้า/นาที ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง