วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU เลขทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างเหมาสำรวจเพื่อขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( หมึกพิมพ์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
10  ม.ค. 2562
ซื้อของรางวัลในซุ้มกิจกรรม สำหรับจัดโครงการงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร สำหรับเด็กและเยาวชน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดหา ติดตั้งและจัดเก็บเต็นท์ (โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง