เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ทุนและหลักสูตรอบรม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
กฏหมายระเบียบข้อบังคับ
 
4:31 เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  โครงการฝึกอบรบอาชีพระยะสั้น “ การทำดอกไม้จันทน์ ”
       เมื่อวันที่  10  กันยายน  2561  ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้จัดโครงการฝึกอบรบอาชีพระยะสั้น    “ การทำดอกไม้จันทน์ ”  ณ  เทศบาลตำบลท่...
 
  โครงการฝึกอบรบอาชีพระยะสั้น “ การทำดอกไม้จันทน์...
  โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ...
  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ป...
  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( อัคคี...
  พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม...
  โครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันกา...
  พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงก...
  โครงการวันสำคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชา) ประจำปี 25...
  โครงการปลูกหญ้าแฝกและโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกีย...
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปี 2561

   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้