เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถิติการให้บริการ
มุมบุคลากร
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฏหมายระเบียบข้อบังคับ
งานตรวจสอบภายใน

 
อยากฉีดวัคซีน แต่ไม่อยากเป็นอัมพฤกษ์ ฟังคลิปนี้!
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ต้องกักตัวเนื่องจากเป็นกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19
        วันที่ 12 พ.ค. 2564 เวลา 13.00 น. นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม นางสาวภัทรานิษฐ์ อภิทรัพย์ดำรง ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมและคณะ ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ต้องกักตัวเนื่องจาก...
 
  มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ต้องกักตัวเนื่องจากเป็นกลุ...
  นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยมแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบ...
  เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ครั้งแรก
  การติดตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่...
   โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเท...
  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกา...
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ เน...
  เรื่อง ส่งมอบหีบบัตรและรวบรวมคะแนนในการเลือกตั้งส...
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าพนักงานผู้ดำเ...
  ส่งมอบหีบบัตรและอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบ...

   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้