เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถิติการให้บริการ
มุมบุคลากร
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฏหมายระเบียบข้อบังคับ
งานตรวจสอบภายใน

 
ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศบาลปีใหม่ ประจำปี 2564
       เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชน  จำนวน 2 จุด  คือ เส้นทางสายโชคชัย-เดชอุดม (24) ณ บริเวณด้านหน้าที่พักสายตรวจ CPF และเส้นทางสายโชคชัย-ครบุรี ณ หน้าที่พักสายตรวจตำบลท่าเย...
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศ...
  รับเกียรติบัตรหน่วยงานภาครัฐที่มีผลกระประเมินคุณธร...
  พิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีง...
  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ...
  โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 256...
  บริจาคโลหิต
  ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
  วันปิยมหาราช 2563
  ขอขอบคุณ ส.ส.
  วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนคริน...

   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้