เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


ร่วมมอบเบี้ยยังชีพตามโครงการซีพีเอฟคืนสุข ผู้สูงวัย


เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการ ซีพี คืนสุข สู่ผู้สูงวัย ประจำปี 2555 โดยการมอบเบี้ยยังชีพและเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม ซึ่งเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้คัดเลือกผู้สูงอายุที่ยากจนและถูกทอดทิ้ง จำนวน 17 คน เป็นผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ โดยการจัดทำโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากนายสุนทร จักษุกรรฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจ 5 ดาว ภูมิภาค พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมด้วยนายสมศักดิ์ ธรรมวุฒิพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม พร้อมคณะทำงาน ได้ร่วมออกมอบเบี้ยยังชีพตามโครงการซีพี คืนสุข สู่ผู้สูงวัยประจำปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากจนและถูกทอดทิ้ง ในชุมชนบริเวณรอบโรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมการตอบแทนคุณแผ่นดิน
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16