เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 429 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 (ปีงบประมาณ 2566) [ 3 ต.ค. 2566 ]4
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566) ปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]0
3 คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน [ 29 ก.ย. 2566 ]0
4 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้รับคะแนน 96.86 (ผ่านดี) [ 26 ก.ย. 2566 ]3
5 การดำเนินงานตามแนวทางการบูรณาการกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมมัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรม [ 25 ก.ย. 2566 ]7
6 ประกาศประชาสัมพันธ์ การแจ้งย้ายที่อยู่ผ่านระบบดิจิทัล(ThaiD) 1.กรณี ย้ายภายในเขต ให้นำทะเบียนบ้านเล่มที่ย้ายออกและเล่มที่ย้ายเข้า มาทั้ง 2 เล่ม 2.กรณี ย้ายปลายทางให้นำทะเบียนบ้านเล่มที่ย้ายเข้ามาเพียง 1 เล่ม -ให้ท่านหรือเจ้าบ้าน มาดำเนินการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลให้ถูกต้อง ภายใน 15 วัน นับแต่วันท [ 22 ก.ย. 2566 ]3
7 ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานร [ 22 ก.ย. 2566 ]2
8 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อควรปฏิบัติหลังสุนัขและแมว ได้รับวัคซีน และขอความร่วมมือนำสุนัขและแมวไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน [ 22 ก.ย. 2566 ]3
9 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ขอประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยมได้รับทราบ หากมีผู้เสียชีวิต ท่านสามารถขอบริจาคโลงศพ เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา ขอรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โทร.044-756470 หรือ Atayium98@gmail.com [ 14 ก.ย. 2566 ]7
10 ขอประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยาน [ 14 ก.ย. 2566 ]2
11 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 (ปีงบประมาณ 2566) [ 5 ก.ย. 2566 ]10
12 เรื่อง แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ [ 31 ส.ค. 2566 ]10
13 ประชาสัมพันธ์งานทะเบียน เรื่องมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อปลัดกระทรวงมหาดไทยทำบัตรประจำตัวประชาชน มีรายละเอียดดังที่แนบมาด้านล่างนี้ค่ะ [ 30 ส.ค. 2566 ]9
14 แนวทางการให้บริการของศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร Call Canter 1548 [ 30 ส.ค. 2566 ]6
15 ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti - Corruption Museum) เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้บุคคลากรในสังกัดมีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต https://drive.google.com/drive/mobile/folders/15X0ET--YMVKHP-IAAAt23EHzqGqKhrqa?usp=sharing [ 23 ส.ค. 2566 ]13
16 ประชาสัมพันธ์ผลความสำเร็จการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ในพื้นที่ ๔ จังหวัดนำร่อง (สมุทรสงคราม ลำพูน เลยและอำนาจเจริญ ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก จำนวน 3,140 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตันละ 260 บาท รวมเป็นเงินทั้ง [ 16 ส.ค. 2566 ]19
17 ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ไข้เลือดออก ภัยร้ายอันตรายถึงชีวิต [ 16 ส.ค. 2566 ]13
18 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พรบ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ [ 8 ส.ค. 2566 ]14
19 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 (ปีงบประมาณ 2566) [ 4 ส.ค. 2566 ]16
20 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 4 ส.ค. 2566 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22