เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 324 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 [ 28 มิ.ย. 2565 ]5
2 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]3
3 ประกาศการขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน [ 27 มิ.ย. 2565 ]5
4 รับโอนพนักงานเทศบาล [ 21 มิ.ย. 2565 ]11
5 จุดสมัครสอบพนักงานจ้าง วันที่ 15 - 24 มิถุนายน 2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]24
6 ประกาศเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดนครราชสีมา เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ [ 10 มิ.ย. 2565 ]14
7 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปี 2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]17
8 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]24
9 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบ Traffy Fondue [ 2 มิ.ย. 2565 ]20
10 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 30 พ.ค. 2565 ]20
11 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จังหวัดนครราขสีมา [ 25 พ.ค. 2565 ]26
12 มาตรการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานในจังหวัดนครราขสีมา [ 25 พ.ค. 2565 ]27
13 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 20 พ.ค. 2565 ]27
14 ประชาสัมพันธ์เจตจำนงและนโยบายในการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา [ 22 เม.ย. 2565 ]38
15 ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี 2565 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]34
16 ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรม "สุจริต โปร่งใส จังหวัดใสสะอาด ๒๕๖๕" ของจังหวัดนครราชสีมา [ 11 เม.ย. 2565 ]37
17 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนมีนาคม 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]41
18 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น [ 8 เม.ย. 2565 ]43
19 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคล หน่วยงานและโครงการเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" [ 8 เม.ย. 2565 ]35
20 ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]37
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17