เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 13 ก.ค. 2564 ]2
2 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนมิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]1
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) ปีงบประมาณ 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]1
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ก.ค. 2564 ]1
5 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 [ 16 มิ.ย. 2564 ]2
6 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 14 มิ.ย. 2564 ]1
7 กำหนดการออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]1
8 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนพฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]1
9 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนเมษายน 2564 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]1
10 กำหนดการออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]1
11 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]1
12 การยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา [ 26 เม.ย. 2564 ]1
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2564 ]2
14 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]1
15 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2564 ]2
16 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 23 เม.ย. 2564 ]1
17 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนมีนาคม 2564 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]1
18 กำหนดการออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]1
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) ปีงบประมาณ 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]2
20 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 1 เม.ย. 2564 ]1
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13