เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 377 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (ปีงบประมาณ 2566) [ 8 มี.ค. 2566 ]9
2 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 8 มี.ค. 2566 ]3
3 การประชาคม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการป้องกันและแก่ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]5
4 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 10 ก.พ. 2566 ]8
5 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำหนดระยะเวลาการแจ้งและรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการรับแจ้ง และครอบครองสัตว์ป่าควบคุม เพื่อรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุมชนิคที่กำหนด โดยสามารถแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ควบคุม หร [ 8 ก.พ. 2566 ]17
6 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนมกราคม 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]13
7 การรับสมัครประกวดป่าชุมชนโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำ ปี 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]9
8 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566(เพิ่มเติม แก้ไข) [ 31 ม.ค. 2566 ]15
9 การยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลิกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 [ 30 ม.ค. 2566 ]9
10 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 [ 24 ม.ค. 2566 ]13
11 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 13 ม.ค. 2566 ]10
12 กำหนดระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]13
13 ขอเชิญบริจาคโลหิต [ 9 ม.ค. 2566 ]38
14 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้รับแจ้งจากอำเภอโชคชัยว่ากรมการค้าภายในได้รายงานถึงปัญหากลุ่มพ่อค้ารถเร่ตระเวนรับซื้อหมูในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่ามีการโกงตาชั่งส่งผลให้มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก หากพบการกระทำผิดดังกล่าวสามารถแจ้งไ [ 5 ม.ค. 2566 ]15
15 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]11
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565) ปีงบประมาณ 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]10
17 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 7 ธ.ค. 2565 ]17
18 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]24
19 แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 2 ธ.ค. 2565 ]18
20 รายงานผลการดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]198
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19