เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 355 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]7
2 รายงานผลการลดใช้พลังงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประมาณปี 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]8
3 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 10 พ.ย. 2565 ]17
4 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๓/๒๕๕๗ เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมที่สามารถใช้หรือนำมาประกอบเพื่อใช้เล่นการพนัน [ 4 พ.ย. 2565 ]18
5 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนตุลาคม 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]19
6 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ [ 3 พ.ย. 2565 ]16
7 การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]24
8 ประกาศการขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน รายนายวิน เก่งกระโทก [ 12 ต.ค. 2565 ]28
9 ประกาศการขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน รายนายเหมือน มูลกระโทก [ 12 ต.ค. 2565 ]25
10 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 11 ต.ค. 2565 ]28
11 รายงานผลการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 10 ต.ค. 2565 ]26
12 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนกันยายน 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]31
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565) ปีงบประมาณ 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]34
14 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 20 ก.ย. 2565 ]33
15 กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ร่วมกับ ชุมชนบ้านโจด หมู่ที่ 4 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) ได้ดำเนินกิจกรรม "ปลูกต้นไม้ให้โลก " ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดก [ 13 ก.ย. 2565 ]37
16 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเดือนสิงหาคม 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]47
17 ประชาสัมพันธ์แบบบันทึกผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา [ 18 ส.ค. 2565 ]56
18 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก พ.ศ.2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]58
19 ประชาสัมพันธ์โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย(Training for the trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ “ ประจำปี 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัย โดยเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ [ 8 ส.ค. 2565 ]62
20 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคมือเท้าเปื่อย [ 8 ส.ค. 2565 ]54
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18