เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


โครงการปลูกหญ้าแฝกและโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561


เมื่อวันที่  11  กรกฎาคม  2561  ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม   ได้จัดโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปี     2561  ณ พื้นที่บริเวณสระน้ำด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการนำหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ป้องกันการชะล้าง  ป้องกันการพังทลายของดิน  ตลอดจนให้ประชาชนได้รับรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของหญ้าแฝก   และในวันเดียวกันได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  ประจำปี 2561  เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  66  พรรษา  28  กรกฎาคม  2561
2023-03-24
2023-03-24
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20