เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561


เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  2561  ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม   ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  66  พรรษา  28  กรกฎาคม  2561   ณ  หอประชุมอำเภอโชคชัย  เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี  และให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า    เกิดความตระหนักภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยและเกิดความรักความสามัคคีใน หมู่ประชาชน 
2023-03-24
2023-03-24
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20