เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( อัคคีภัย ) ประจำปี 2561


เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2561  ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม        ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( อัคคีภัย )        ประจำปี     2561  ณ โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด  ตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา    โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ด้านการป้องกันเหตุเพลิงไหม้และระงับอัคคีภัยในระดับเบื้องต้นให้แก่นักเรียน  นักศึกษา และ เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันในระยะยาวจากเหตุเพลิงไหม้ต่าง ๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษาและนำความรู้เหล่านั้นไปปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุได้
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16