เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง


เมื่อ เดือน กันยายน  2561  ที่ผ่านมา   เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลท่าเยี่ยม  จึงได้จัดโครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน  ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ไร้ที่พึ่ง  โดยมี นายสมศักดิ์  ธรรมวุฒิพงศ์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ได้ออกไปมอบถุงยังชีพและสิ่งของต่างๆที่ใช้ในการดำรงชีพแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน
2023-03-24
2023-03-24
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20