เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555


ช่วงระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2555 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้ดำเนินการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2555 ขึ้นซึ่งได้ร่วมต้งจุดตรวจร่วม และจุดบริการจำนวน 2 จุดคือ 1 หน้าที่พักสายตรวจ CPF 2 หน้าที่พักสายตรวจตำบลท่าเยี่ยม ( บ้านดอนไพล ) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้สัญจรผ่านเส้นทางให้ได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเพื่อติดต่อสอบถามเส้นทางการเดินทางต่างๆ ขอผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทาง : ข้อมูลข่าวโดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม : แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทร 044 756 470 วิทยุสื่อสาร ศูนย์นกขมิ้น 162.550 Hz
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16