เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ประจำปี 2561


เมื่อวันที่  4  กันยายน  2561  ที่ผ่านมา    เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน  ประจำปี  2561 โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม     นักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้ารับการอบรม เพื่อให้ประชาชนมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นในการดำรงชีวิตประจำวัน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในการดำรงชีพและการประกอบอาชีพตลอดจนประโยชน์สูงสุดของสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป     
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16