เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


โครงการประชาคมการจัดทำแผนสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2562


เมื่อวันที่  20  ธันวาคม 2561  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ได้จัดโครงการประชาคมการจัดทำแผนสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม  ประจำปีงบประมาณ  2562 โดยมี  ผู้นำหมู่บ้าน  อสม.  เยาวชน  และกลุ่มผู้มีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อแต่เรื้อรัง เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  เพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง  
2022-10-06
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30