เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562


เมื่อวันที่  12  มกราคม 2562 ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  ให้กับเด็กนักเรียนในเขตตำบลท่าเยี่ยม   ซึ่งในปีนี้มีเด็กและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า  1,000   คน    โดยการจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายให้เด็กได้เล่นอย่างสนุกสนาน  เช่น  เก้าอี้ดนตรี  เหยียบลูกโป่ง  เกมโยนห่วง  บ้านลม  แข่งขันระบายสี  ประกวดร้องเพลง   ฯลฯ

2022-10-06
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30