เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันกตัญญู ประจำปี 2555


เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม นำโดยนายสมศักดิ์ ธรรมวุฒิพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกันจัดงานวันกตัญญู ให้กับผู้สูงอายุ ในเขตตำบลท่าเยี่ยมทั้ง 16 หมู่บ้านประมาณ 1,200 คน โดยภายในงานมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การประกวดเทพีผู้สูงอายุ ฯลฯ
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16
2023-03-14