เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562


เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2562  ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  โดย  นายสมศักดิ์ ธรรมวุฒิพงศ์  นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม  พร้อมด้วย   พนักงาน  เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ร่วมจัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันท้องถิ่นไทย  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  พร้อมกับทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์  โดยทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา 

2022-10-06
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30