เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


เมื่อวันที่  4 - 6  พฤษภาคม  2562  ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม   ได้เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ        วัดใหม่สระประชุม และ หอประชุมอำเภอโชคชัย  
2022-10-06
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30