เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้จัดโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปี 2562 ณ พื้นที่บริเวณสระน้ำด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการป้องกันการพังทลายของดิน โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในการนำ “หญ้าแฝก” มาใช้ในการอนุรักษ์ป้องกันการชะล้าง ป้องกันการพังทลายของดิน ตลอดจนให้ประชาชนได้รับรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของหญ้าแฝก
2022-10-06
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30