เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


พิธีบวงสรวงท้าวสุรนารีประจำอำเภอโชคชัย ประจำปี 2563


วันที่   21  กุมภาพันธ์  2563  ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารีประจำอำเภอโชคชัย  และร่วมเดินขบวนเปิดงาน  ณ  ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  อำเภอโชคชัย   ซึ่งถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้มีส่วนร่วมกับอำเภอโชคชัย  ในการสืบสานประเพณี  วัฒนธรรมของท้องถิ่นต่อไป

2022-10-06
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30