เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และการจัดทำหน้ากากอนามัย


วันที่  12  มีนาคม  2563  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  โดย  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง  เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไม่ให้ขยายวงกว้างขึ้น
2022-10-06
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30