เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโชคชัย รุ่นที่ 2


เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้เข้าร่วมการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอโชคชัย  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  30  มิถุนายน  - 2  กรกฎาคม  2563  ณ หอประชุมอำเภอโชคชัย
2022-10-06
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30