เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


การร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย


วันที่  28  กันยายน  2563  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  นำโดย  นายสมศักดิ์  ธรรมวุฒิพงศ์    นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม  ได้จัดกิจกรรมรณรงค์  ปลุกจิตสำนึก  การร้องเพลงชาติไทย    เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย   โดยการร่วมกันเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
2022-10-06
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30