เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


พิธีบวงสรวงท้าวสุรนารีประจำอำเภอโชคชัย ประจำปี 2564


วันที่   25  กุมภาพันธ์  2564   เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารีประจำอำเภอโชคชัย  ณ  ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  อำเภอโชคชัย  ซึ่งถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้มีส่วนร่วมกับอำเภอโชคชัย  ในการสืบสานประเพณี  วัฒนธรรมของท้องถิ่นต่อไป
2022-10-06
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30