เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


ส่งมอบหีบบัตรและอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ให้กับทุกเขตและทุกหน่วยการเลือกตั้ง


วันที่  27  มีนาคม 2564  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ได้ส่งมอบหีบบัตรและอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ให้กับทุกเขตและทุกหน่วยการเลือกตั้ง  ณ  หอประชุมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

2023-06-02
2023-06-01
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-28
2023-05-27