เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


เรื่อง ส่งมอบหีบบัตรและรวบรวมคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม


วันที่ 28 มีนาคม 2564 ทุกเขตและทุกหน่วยการเลือกตั้ง ได้ส่งมอบหีบบัตรและอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ให้กับทางเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เพื่อรวบรวมผลคะแนน สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
2023-06-02
2023-06-01
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-28
2023-05-27