เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564


เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชน  จำนวน 2 จุด  คือ เส้นทางสายโชคชัย-เดชอุดม (24) ณ บริเวณด้านหน้าที่พักสายตรวจ CPF และเส้นทางสายโชคชัย-ครบุรี ณ หน้าที่พักสายตรวจตำบลท่าเยี่ยม (บ้านดอนไพล)  เป็นจุดพักรถเพื่อจะได้ช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี  2564
2022-10-06
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30