เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


การติดตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด


เมื่อวันที่  28  เมษายน  2564  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  นำโดย  พ.จ.อ.วัชนันท์  วรางค์พิสุทธิ์  รองปลัดเทศบาล และ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้เข้าไปติดตามมาตรการเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค  COVID-19  ตามสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในเขตพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม

2023-06-02
2023-06-01
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-28
2023-05-27