เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


มอบผ้าปิดจมูก เจลล้างมือพร้อมเครื่องวัดอุณหภูมิ


เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  นำโดย  นายสุนทร  หาญสูงเนิน  นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม  พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ร่วมกันมอบผ้าปิดจมูก  เจลล้างมือพร้อมเครื่องวัดอุณหภูมิ  ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมทุกครัวเรือน  ได้ใช้ป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 )
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16
2023-03-14