เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่  17  มิถุนายน 2564  นายสุนทร  หาญสูงเนิน  นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม  ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดอบรม  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  โดยมี ผู้บริหาร  และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมเข้ารับการอบรมในครั้งนี้
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16
2023-03-14