เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


การป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ


วันที่ 28 มิถุนายน  2564  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้กับบ้านผู้ป่วยในพื้นที่  หมู่ที่ 3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม    ทั้งนี้ได้เน้นย้ำบ้านผู้ป่วย และครัวเรือนกลุ่มเสี่ยงให้เช็ดทำความสะอาดภายในบ้าน จุดเสี่ยงที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู รีโมตด้วยแอลกอฮอล์ 70% และโซเดียมไฮโปคลอไรต์ 6%

2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16