เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


ตรวจสอบการดำเนินตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


วันที่ 29 มิ.ย. 64  นายอำนวยศิลป์  มานะงาน  ปลัดอาวุโส และปลัดอำเภองานปกครอง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยมพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  จนท.สาธารณสุข  ผู้ใหญ่บ้าน ม.6, ม.9  ตำบลท่าเยี่ยม ออกพื้นที่ร่วมตรวจสอบการดำเนินตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ประกอบกิจการโรงแรมในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม  และจากการตรวจสอบโรงแรม กรีนเวย์  รีสอร์ท   ตำบลท่าเยี่ยม  ได้ดำเนินการตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด

2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16