เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเห็นชอบร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565


เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเห็นชอบร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16