เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ด้านการป้องกันเหตุเพลิงไหม้และระงับอัคคีภัย ตลอดจนเพื่อให้เกิดความชำนาญการ ในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ต่าง ๆ
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16