เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคสำหรับช่วยเหลือประชาชน


เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 64 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคสำหรับช่วยเหลือประชาชน ให้กับผู้กักตัวตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ กรณีโรคโควิด 19 จำนวน 6 ครัวเรือน ในพื้นที่ ม.1, ม.3, ม.4, ม.9, ม.14
2023-06-02
2023-06-01
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-28
2023-05-27