เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่2


วันที่ 11 พฤศจิกายน 64 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่2 บ้านเลขที่ 284 ม.13 และรัศมี 100 เมตร ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันในโรงเรียนชลประทาน
บ้านกอโจด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 64
2023-06-02
2023-06-01
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-28
2023-05-27