เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


งานวันเกษตร


เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 นายพิษณุ เนตรศิลานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ร่วมดูงานวันเกษตร ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการดำเนินชีวิต แบบเกษตรพอเพียง แล้วนำมาปรับใช้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16